Середа, 08.04.2020, 16:06

Вітаю Вас Гість | RSS

  Комунальний заклад 
 " Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3" 
  Кам'янсько-Дніпровської міської ради 
  Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

Головна | Для вчителів | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Форма входу

Свята України
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

Програми

OperaFirefoxGoogle ChromeDownload Master
QIPSkypeµTorrentTeamViewer
Dr.Web CureITAvira AntiVirTotal CommanderCDBurnerXP
PicasaIrfanViewCheMaxDAEMON Tools
AIMPKMPlayerBSplayerK-Lite Codec Pack

Установить себе такой Блок
Скрипты и HTML для uCOz

Погода
Каменка-Днепровская

Посетители

Права та обов`язки педагогічних працівників

Згідно з п. 1 статті 55 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • ідивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального й кооперативного будівництва;
 • придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, установленими для працівників сільського господарства;
 • одержання службового житла.

Відповідно до п. 1 статті 56 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники забов'язані:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, слухачами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів, студентів;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
 • готувати учнів і студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
  захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичками.


У статті 23 Конституції України йдеться, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

У cтатті 28 закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України [254к/96-ВР], законом України «Про освіту», Кодексом законів про працю України [322-08], цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

***

Задачі виховної роботи

І. Для вивчення особистості учнів та ступеня розвитку класного колективу:

1. Вивчати ступінь вихованості учнів:

 • соціальну спрямованість особистості;
 • громадську активність, характер виконання обов’язків;
 • рівень сформованості моральних якостей;
 • місце учня в колективі та в системі між особистісних відносин;
 • сферу спілкування, в якій знаходиться учень у позаурочний час;
 • сім ю учня (умови життя, інтереси, орієнтації);
 • домінуючі позитивні та негативні якості в моральному розвитку учнів;
 • результати діяльності учня;
 • встановити дружні контакти з учнем, навчитись його розуміти;
 • вміти допомогти учню в реалізації себе як особистості;
 • створити умови для реалізації інтересів, нахилів, здібностей та уподобань учнів.

2. Застосовувати методи визначення вихованості учнів:

 • психолого-педагогічні спостереження;
 • анкетування;
 • тестування.

3. Вивчити та визначити рівень розвитку учнівського колективу:

 • мобільність учнів класу під час виконання колективних справ та доручень;
 • прагнення до творчого виконання завдань, рівень активності кожного учня у їх виконанні;
 • рівень розвитку самостійності;
 • рівень розвитку відповідальності за колективне виконання справи;
 • морально-психологічний клімат колективу.

ІІ. Для формування, організації і розвитку класного колективу:

 1. Висувати суспільно значущі перспективи, зацікавлювати і об’єднувати учнів.
 2. Організовувати виховуючи і розвиваючу діяльність учнів, залучаючи до неї кожного члена колективу.

ІІІ. Для розвитку пізнавальної активності, підвищення рівня знань учнів:

 1. Стимулювати, коректувати з допомогою учнів та батьків позаурочну пізнавальну діяльність;
 2. Підбирати найбільш активні форми залучення учнів до пізнавальної діяльності, виховувати почуття відповідальності за навчальну працю;
 3. Залучати слабо встигаючих і недисциплінованих учнів до справ класу.

ІV. Для зміцнення трудової, навчальної і громадської дисципліни:

 1. Виховувати культуру поведінки, сприяти поліпшенню правової освіти.
 2. Здійснювати систематичну профілактичну роботу з учнями, схильними до правопорушень. 

Пріоритетні напрями діяльності класного керівника

 • Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, добро­та, чесність, порядність.
 • Виразна роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.
 • Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.
 • Вивчення учнів, учнівських ко­лективів та об'єднань.
 • Організація виховання та згурту­вання учнівських колективів.
 • Організаційно-педагогічна діяль­ність щодо забезпечення життє­діяльності класного колективу.
 • Розвиток особистості, її творчого потенціалу.
 • Робота з батьками, індивідуальний вплив.

Зміст роботи класного керівника

 • Вивчення учнів.
 • Об'єднання учнів у колектив
 • Співпраця з дитячими та моло­діжними організаціями
 • Робота з батьками та громадські­стю.
 • Співпраця з культурно-освітніми  та позакласними установами.
 • Співпраця із шкільним психологом.
 • Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо - естетичної, суспільно - гуманітарної, фізкультурно-оздоровчої,  ціннісно-орієнтовної.             
 • Індивідуальна робота з учнями.
 • Побудова системи виховної роботи в класі.
 • Співпраця з вчителями - предметниками щодо дотримання єдиних  педагогічних вимог у класі

Золоті правила класного керівника

 1. Бути особистістю, до якої діти тягнутимуться.
 2. Вчитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе. А це можливо, коли він сам любить, поважає та піклується про кожну дитину, й у стосунках з нею чесний і відвертий.
 3. У вчителя не має бути „любимчиків”, тоді дитина прислухатиметься до порад такого вчителя, виконуватиме його прохання, ділитиметься з ним найсокровеннішим.
 4. Учитель має бути веселим, жартами підтримувати і заохочувати позитивне. Це наближає його до дітей і зберігає його серце та нерви у порядку.
 5. Вчитель повинен правильно використовувати свій час, щоб поповнювати запас енергії завдяки природі, мистецтву.
 6. Вчителю слід завжди бути доброзичливим. Немає в дитині нічого такого, що вимагало б жорстокості. Зло перемагають добром, любов’ю. Вчитель повинен бажати дитині лише добра, виховувати в неї добро своїми власними вчинками, і вона відповість тим самим.
 7. Учителю варто читати більше наукової літератури. З такою людиною дітям завжди цікаво.
 8. Завдання вчителя, як особистості: «знайди себе в собі», підкори себе собі, оволодіти собою і допомогти дітям зробити те саме.
 9. Учитель повинен володіти мистецтвом  індивідуальних бесід з дитиною, вміти вислухати її, підтримати в ній вогник самоповаги.
 10. Класний керівник має створити доброзичливий учнівський колектив, в якому кожна дитина пам’ятає, що поруч з нею людина, з інтересами якої треба рахуватися.
 11. Педагог має бути річкою, в якій зливається гаряче серце й холодний розум, не допускати поспішних, непродуманих рішень, не залежати від настрою.
 12. Вчителю слід дорожити довір’ям дитини, любити її, захищати, поважати її почуття. Тоді між учителем і дітьми складатимуться доброзичливі, щирі стосунки. Педагог повинен берегти найвище благо: людську гордість, недоторканість особистості, гідність дитини.
 13. Вчителю необхідно виховувати у дітей самодисципліну, боротися з лінощами. Разом з батьками слід добиватися того, щоб дитина сама себе обслуговувала. Діти повинні розуміти, що навчання у школі – це їхня найважливіша робота.

Циклограма класного керівника

Щоденно:

 1. Робота з тими, хто запізнюється, та виявлення причин відсутності учня.
 2. Організація чергування учнів.
 3. Індивідуальна робота з учнями.
 4. Контроль за зовнішнім виглядом

Щотижня:

 1. Перевірка щоденників.
 2. Проведення заходів за планом.
 3. Робота з батьками за планом.
 4. Робота з вчителями - предметниками
 5. Зустрічі з психологами або мед­сестрою, психолого-педагогічні спостереження.

Щомісяця:

 1. Відвідування уроків класу.
 2. Консультації психологів стосовно важковиховуваних дітей.
 3. Збирання коштів на потреби класу
 4. Зустрічі з батьками за планом.
 5. Нарада щодо планування робо­ти.

Один раз на семестр:

 1. Оформлення класного журналу.
 2. Семінар класних керівників.
 3. Аналіз виконання плану, корекція.
 4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету.

Один раз на навчальний рік:

 1. Оформлення особових справ.
 2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.
 3. Статистичні дані.
 4. Проведення відкритого виховного заходу.

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

 •  Класний журнал.
 • Особові справи учнів.
 • Табелі успішності учнів.
 • План виховної роботи.
 • Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.
 • Розробки сценаріїв виховних за­ходів.
 • Тека психолого-педагогічних спостережень.
 • Щоденник роботи з «важкими» учнями.
 • Протоколи батьківських зборів.
 • Матеріали щодо запобігання ди­тячому травматизму, бесіди з пра­вил дорожнього руху, облік про­ведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.
 • Літопис або фотодокументи клас­них справ.

 

Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Ресурси вчителів
 • Блог директора школи Школьної Валентини Валентинівни
 • Блог вчителя початкових класів Різниченко Юлії Сергіївни
 • Блог вчителя початкових класів Лифар Римми Олександрівни
 • Блог вчителя англійської мови Овдієнко Марії Валентинівни
 • Блог вчителя початкових класів Заяць Наталії Володимирівни
 • Блог вчителя математики Плющ Валентини Федорівни
 • Блог вчителя початкових класів Усової Ольги Миколаївни
 • Сайт вчителя інформатики Бєльської Ольги Володимирівни
 • Сайт МО вчителів математики, фізики та інформатики
 • Сайт вчителя початкових класів Кліпіліної Неллі Олександрівни
 • Сайт вчителя географії Рибальченко Оксани Сергіївни
 • Сайт вчителя початкових класів Попитайленко Лідії Валентинівни
 • Блог вчителя російської мови та зарубіжної літератури Осінцевої Наталії Олексіївни
 • Сайт вчителя початкових класів Громенко Надії Іванівни
 • Блог педагога-організатора Хижняк Тетяни Григорівни
 • Блог вчителя зарубіжної літератури Панкєєвої Алли Володимирівни
 • Блог вчителя математики Чулкової Віти Вікторівни
 • Блог вчителя історії Чулкова Володимира Миколайовича

 • Друзі сайту
 • Мы на Wiki
 • Газета "Новини дня"
 • Каменка-Днепровская
  /городской портал/

 • Корисні посилання

  чат


  200
  Незабываем скачать "Правила чата" Скачать Мини-чат ucoz

  Вхід до пошти
  Офіційний сайт


  © 2020